רון צור

שותף ומנכ״ל

יוני דניאלי

שותף ויו״ר דירקטוריון

פרופ' דורון לביא

שותף ודירקטור